Уведомление за защита на личните данни, приложимо за лични данни, обработвани в контекста на https://www.fuzetea.bg/bg/home/

 

ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ: [24.05.2018]

1. Обща декларация относно неприкосновеността. 

2. Какви Лични данни събираме за Вас?

3. Как събираме Вашите лични данни?

4. Как използваме Вашите Лични данни?

5. Какво профилиране извършваме?

6. Пред кого се разкриват Вашите Лични данни?

7. Сайтове на трети лица / трети лица-доставчици на услуги. 

8. Трети лица-търговци, свързани с реклама.

9. Какви са Вашите права във връзка с извършваната обработка на Вашите Лични данни, как можете да ги упражнявате и как да се свържете с нас?

10. Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни?

11. Използване на Сайтовете от непълнолетни и предупреждение за родителите.

12. Какви видове прехвърляне на Лични данни извън Европейското икономическо пространство осъществяваме?

13. Приложимо право.

14. Актуализации в настоящото Уведомление за защита на личните данни. 

1. Обща декларация относно неприкосновеността

a. Следното уведомление за защита на личните данни ("Уведомлението за защита на личните данни") определя нашата политика за обработка на Вашите лични данни, които събираме чрез

- нашия уебсайт на следния адрес: https://www.fuzetea.bg/bg/home/ ("Уебсайтът"), и чрез

- страницата в социалната медия [https://www.facebook.com/FuzeTeaBG] ("Социалната медия") (заедно наричани "Сайтовете").

Личните данни са данни, пряко или непряко свързани с Вас като физическо лице ("Личните данни").

b. "НВ Кока-Кола Сървисиз СА", с адрес на управление „Шосе дьо Монс“ 1424, 1070 Брюксел ("ККС"), е администраторът на данни (по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО – оттук нататък наричан "Общия регламент относно защитата на данните"), отговарящ за обработката на Вашите Лични данни във връзка със Сайтовете (оттук нататък наричано "ние", "нас" и "нашия/та/то/те").

c. Имате възможност да обърнете внимание на настоящото Уведомление за защита на личните данни, като кликнете върху линка, озаглавен "Уведомление за защита на личните данни", намиращ се в края на всяка страница на Уебсайта и на Социалната медия. Благодарим Ви, че прочитате внимателно това Уведомление за защита на личните данни.

d. Можете да преглеждате нашите Сайтове, да научите за вълнуващи неща, докато сте там, и да споделяте съдържание с други потребители. Можете също така да създадете акаунт за достъп до всички Сайтове, свързани с централната База данни на Кока-Кола за връзка с клиенти ("Акаунтът") и да участвате в промоции. За да научите как използваме Вашите Лични данни, когато регистрирате акаунт, моля направете справка с настоящото Уведомление за защита на личните данни. Настоящото Уведомление за защита на личните данни се прилага за всички потребители на нашите Сайтове, независимо дали са регистрирани или не.

2. Какви Лични данни събираме за Вас?

a. Личните данни, които събираме и които обработваме за Вас

Ние събираме и обработваме следната информация за Вас:

· Фамилно име;

· Собствено име;

· Пол;

· Дата на раждане;

· Пощенски адрес,

· Телефонен номер (включително домашен или мобилен телефонен номер),

· Имейл адрес,

· Публичен профил в Социалната медия: име, снимки, "харесвания", местоположение, друга информация, свързана с публичния профил;

· Потребителско съдържание, създадено в Социалната медия: снимки, текстове, видеоклипове, символи, хаштагове, записи, които споделяте в Социалната медия;

· Информация за местоположението;

· Хобита и интереси;

· Потребителски навици;

· Информация за браузъра и устройството: IP адрес, MAC адрес, Google Ad ID, Самоличност за рекламодателите (ID на устройството);

· Информация за сървърния регистрационен файл;

· Данни за използване на Приложението;

· Лични данни за дейността / участието (например данни и час на активност на съответните Сайтове, колко пъти е посетен определен Сайт, върху кои елементи е кликвано).

b. Молим Ви да не ни изпращате, нито да разкривате пред нас Чувствителна информация на или чрез Сайтовете или по друг начин.

"Чувствителни данни" са Лични данни, свързани с чувствителни аспекти, като например:

· расов или етнически произход,

· политически възгледи,

· религиозни или други убеждения,

· здравословно или медицинско състояние,

· криминално минало,

· членство в профсъюзи,

· сексуална ориентация.

3. Как събираме Вашите лични данни?

Ние събираме Вашите лични данни както следва:

· Чрез Сайтовете:  Ние събираме Лични данни чрез Сайтовете.

· Без връзка с Интернет:  Ние събираме Лични данни от Вас без връзка с Интернет (офлайн), като например когато се свържете с центъра за обслужване на клиенти;

· Физическо местоположение: ние събираме данни за физическото местоположение на устройството Ви, например чрез сателит, кула на мобилен оператор или Wi-Fi сигнали;

· Използване на бисквитки: Ние събираме Ваши Лични данни, когато преглеждате Сайтовете, като използваме бисквитки. Събирането и обработката на Вашите лични данни от наша страна чрез бисквитки се урежда от Политиката относно бисквитките, която трябва да прочетете внимателно. Можете да приемете или отхвърлите бисквитките (с изключение на Строго необходимите бисквитки, дефинирани в Политиката относно бисквитките), чрез настройване или изключване на отметка в съответните полета в Центъра за предпочитания, който е на разположение тук.

Личните данни, които предоставяте чрез Сайтовете, се комбинират с Лични данни и друга информация, която ни предоставяте (чрез средства с или без връзка с Интернет), или която получаваме по друг начин онлайн или без връзка с Интернет.

4. Как използваме Вашите Лични данни?

Ние използваме Вашите лични данни за следните цели:

a. За да отговаряме на Вашите искания / взаимодействия за административни цели

· За да отговаряме на Ваши запитвания, въпроси и коментари и да изпълняваме Ваши заявки.

Правно основание за обработването: Нашите законни интереси да отговорим на Вашите запитвания.

· За да Ви изпращаме административна информация, като например информация относно Сайтовете, промени в нашите Общи условия и промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни.

Правно основание за обработването: Нашите законни интереси да Ви информираме за развитието на нашата Сайтове, промените в нашите Общи условия и промените в настоящото Уведомление за защита на личните данни своевременно.

b. Анализ на данни, като използваме Вашия публичен профил в Социалната медия и споделено съдържание

· Ние събираме Ваши Лични данни с цел измерване на Вашето участие в нашата Социална медия и да анализираме Вашите интереси. Конкретно, събираме съдържанието, което споделяте в Социалната медия и публичния си профил в Социалната медия, да анализираме тази информация и да извлечем тенденции и модели на потребление. Това ни помага да познаваме по-добре потребителите на нашата Социална медия, какво харесват, как реагират на нашите продукти, услуги и съдържание. Чрез по-доброто познаване на потребителите на Социалната медия, ние можем да адаптираме нашите Сайтове към идентифицираните предпочитания на потребителите, но и по-общо да подобряваме продуктите и услугите на Кока-Кола.

Правно основание за обработването: Вашето съгласие

Имате възможност да приемете или да откажете това събиране и използване на Вашите Лични данни за гореспоменатите цели, като зададете Вашите предпочитания в таблото относно защита на личните данни, намиращо се на Сайтовете. Просто трябва да поставите отметка в съответното поле, ако желаете Вашите Лични данни да бъдат обработвани с цел да ни позволят да извършваме анализ на данни с помощта на Вашия публичен профил в Социалната медия и споделено съдържание, за да извлечем тенденции и да подобряваме нашите Сайтове и по-общо продуктите и услугите на Кока-Кола, както и да изключите отметката в съответното поле, ако не желаете това. По подразбиране полето е с изключена отметка.

Можете да оттеглите съгласието си за събирането и използването на Вашите Лични данни за горепосочените цели, като се включите в таблото относно защита на личните данни, намиращо се на Сайтовете, и изключите отметката в съответното поле. Можете също така да ни съобщите, че желаете да оттеглите съгласието си, като ни се обадите или ни пишете, като използвате данните за контакт, посочени в раздел 9 от настоящото Уведомление за защита на личните данни. След като оттеглите съгласието си, ние ще преустановим обработката за съответната цел.

c. Анализ на данни, свързани с Вашата дейност на Сайтовете

· Ние събираме Вашите Лични данни, включително данни за местоположение, с цел измерване на Вашето участие в Сайтовете (например за да разберем как използвате нашите Сайтове, кога ги използвате, колко често, чрез какво устройство, колко дълго оставате на тях, върху какви елементи кликвате), като от този анализ извличаме тенденции и модели. Това ни помага да разберем потребителите на Сайтовете по-добре и да адаптираме нашите Сайтове към посочените предпочитания на потребителите, но и по-общо да подобряваме продуктите и услугите на Кока-Кола.

Правно основание за обработването: Вашето съгласие

Имате възможност да приемете или да откажете това събиране и използване на Вашите Лични данни, свързани с Вашата дейност на Сайтовете с цел извършване на анализ на данни за извличане на тенденции и подобряване на нашите Сайтове и по-общо продуктите и услугите на Кока-Кола, като зададете Вашите предпочитания за неприкосновеност на таблото относно защита на личните данни, намиращо се на Сайтовете. Просто трябва да поставите отметка в съответното поле, ако желаете Вашите Лични данни да бъдат обработвани с цел да можем да извършваме анализ на данни за извличане на тенденции и подобряване на нашите Сайтове и по-общо продуктите и услугите на Кока-Кола, както и да изключите отметката в съответното поле, ако не желаете това. По подразбиране полето е с изключена отметка.

Можете да оттеглите съгласието си за събирането и използването на Вашите Лични данни за горепосочената цел, като се включите в таблото относно защита на личните данни, намиращо се на Сайтовете, и изключите отметката в съответното поле. Можете също така да ни съобщите, че желаете да оттеглите съгласието, като ни се обадите или ни пишете на посочените в раздел 9 от настоящото Уведомление за защита на личните данни контакти. След като оттеглите съгласието си, ние ще преустановим обработката за съответната цел.

d. Записване и споделяне на съдържанието, което публикувате в Социалната медия

· Можете да споделяте съдържание в нашата Социална медия, като например снимки, на които сте Вие, текстове, хаштагове, видеоклипове и записи. Когато съобщавате това съдържание в нашата Социална медия, е възможно да решим да споделим част от него (и Вашия публичен профил в Социалната медия) на нашите Сайтове в контекста на маркетингови кампании и по-общо за да представяме и да акцентираме върху нашите Сайтове, върху продуктите и услугите на Кока-Кола. Когато правим това, ние съхраняваме Вашите Лични данни в централната База данни на Кока-Кола за връзка с клиенти.

Правно основание за обработването: Вашето съгласие

Имате възможност да приемете или да откажете това събиране и използване на Вашите Лични данни за горепосочената цел, като зададете предпочитанията си за неприкосновеност на таблото относно защита на личните данни, намиращо се на Сайтовете. Просто трябва да поставите отметка в съответното поле, ако желаете Вашите Лични данни да бъдат обработвани с цел да ни позволите да съхраняваме и споделяме на нашите Сайтове съдържанието, което публикувате на Социалната медия, както и да изключите отметката в съответното поле, ако не желаете това. По подразбиране полето е с изключена отметка.

Можете да оттеглите съгласието си за събирането и използването на Вашите Лични данни за горепосочената цел, като се включите в таблото относно защита на личните данни, намиращо се на Сайтовете, и изключите отметката в съответното поле. Можете също така да ни съобщите, че желаете да оттеглите съгласието си, като ни се обадите или ни пишете, като използвате данните за контакт, посочени в раздел 9 от настоящото Уведомление за защита на личните данни. След като оттеглите съгласието си, ние ще преустановим обработката за съответната цел.

e. IT администриране

· Ние използваме Вашите Лични данни за диагностициране на проблеми със сървъри, администриране на Сайтовете и за да проверяваме дали те функционират правилно.

Правно основание за обработването: Нашите законни интереси да администрираме нашите IT системи и мрежи, за да осигурим правилното функциониране на Сайтовете.

f. Изпълнение на нашите законови задължения

· За да спазим нашите законови задължения, съдебна процедура или нареждане от държавни органи, които могат да включват разпореждания от държавни органи извън Вашата държава на пребиваване, когато основателно смятаме, че сме задължени по закон да направи това и когато разкриването Вашите Лични данни е необходимо единствено за спазване на посочените законови задължения, процедури или разпореждания от държавни органи.

Правно основание за обработването: Изпълнение на нашите законови задължения.

g. Законна защита на нашите интереси

· С цел законно прилагане на нашите общи условия, за защита на нашата дейност или тази на някое от нашите свързани лица, за защита на нашите права, лична неприкосновеност, безопасност или имущество и/или това на наши свързани лица, както и за да можем да следваме съществуващите средства за правна защита или за ограничаване на вреди, които е възможно да претърпим.

Правно основание за обработването: нашите законни интереси с цел законна защита на нашата организация.

h. Корпоративни операции / Сливания и придобивания

· За да осъществим преструктуриране, сливане, продажба, съвместно предприятие, прехвърляне, трансфер или друг вид разпореждане с цялата или част от нашата дейност, активи или акции (включително във връзка с фалит или подобно производство).

Правно основание за обработването: нашите законни интереси за провеждане на корпоративната стратегия.

5. Какво профилиране извършваме?

a. Ние използваме Вашите Лични данни, за да извършваме оценки и профилиране по автоматичен начин, с помощта на Google UID. Тези оценки и профилиране се извършват за постигане на следните цели, описани в раздел 4 на Уведомлението за защита на личните данни: (i) анализ данни, свързани с Вашата дейност на Сайтовете и (ii) анализ на  данни с чрез Вашия публичен профил в Социалната медия и споделеното съдържание.

b. Това профилиране няма правни последици за Вас, нито има отражение върху преглеждането на Сайтовете от Ваша страна. То не включва никакво наблюдение или проследяване на Вашето индивидуално поведение, действие или движение по никакъв начин. То се използва само за да ни помогне да разберем потребителските предпочитания и поведение на Сайтовете като цяло, като чрез този анализ подобряваме Сайтовете, продуктите и услугите на Кока-Кола.

6. Пред кого се разкриват Вашите Лични данни?

Вашите Лични данни се разкриват на следните получатели:

a. Кока-Кола България ЕООД (ул. "Рачо Петков Казанджията" № 8, София, България), което отговаря за развитието на Платформата;

b. Adobe Managed Services, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

c. APIGEE Edge Platform, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

d. Amazon Web Services (AWS) EC2, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

e. CI&T, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка (агенцията, която осигурява и поддържа "Go!Progressive");

f. DMeX, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

g. EPAM (отговаря за програмиране на CID, разположени в Унгария);

h. ExactTarget, което извършва поддръжка на нашата IT система и осъществява анализ на данни за целите, описани в Уведомлението за защита на личните данни;

i. Gigigo (управлява платформата Orchextra);

j. Gigya, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

k. Google, което извършва поддръжка на нашата IT система и осъществява анализ на данни за целите, описани в Уведомлението за защита на личните данни;

l. ICP (осигурява услуги по управление на съдържание за DMeX);

m. Livefyre, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

n. Janrain, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

o. MicroStrategy, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

p. MRM-McCann, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

q. Qualtrics, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

r. SalesForce, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

s. SessionM, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

t. WordPress, което хоства наши IT системи и осигурява тяхната поддръжка;

u. Wunderman (управление на съдържание на кампании);

v. Тъй като смятаме, че е необходимо или подходящо съответните органи, свързани дружества и трети лица: (а) да спазват нашите законови задължения; (b) да отговарят на искания от публични и държавни органи, които могат да включват публични и държавни органи извън Вашата държава на пребиваване; (c) да прилагат нашите общи условия; (d) да защитават нашата дейност или тази на всяко от нашите свързани дружества; (e) да защитават нашите права, неприкосновеност, безопасност или собственост и/или тези на нашите свързани дружества; и (f) да ни позволяват да търсим средства за защита или да ограничаваме щетите, които евентуално бихме понесли.

7. Сайтове на трети лица / трети лица-доставчици на услуги

Настоящото Уведомление за защита на личните данни не се отнася и не носим отговорност за, свързаните с обработването и защитата на личните данни практики на трето лице, което управлява сайт, към който тези Сайтове съдържат линк. Включването в Сайтовете на линк към друг сайт не предполага одобрение на сайта, към който е този линк, от наша страна или от страна на нашите свързани лица.

По-специално, моля обърнете внимание, че Сайтовете може да съдържат линк към уебсайтове, включително за електронна търговия, в т.ч. и такива с марката Кока-Кола. Това Уведомление за защита на личните данни не управлява уебсайтове, включително за електронна търговия, линк към които може да съдържат Сайтовете. Всички Лични данни, които предоставяте чрез Уебсайта на трети лица, ще бъдат предмет на уведомлението за защита на личните данни на съответния сайт, а не на настоящото Уведомление за защита на личните данни. Нямаме контрол върху и не носим отговорност за използването на информация, събрана чрез съответния сайт.

Ние нямаме контрол върху и не носим отговорност за използването или разкриването на тези Лични данни от страна на това трето лице и не извършваме одобряване на тези трети лица или техните уебсайтове. Не предоставяме никаква декларация относно точността, пълнотата, навременността или пригодността на информацията в собствените правила за защита на личните данни на тези трети лица. Ваше задължение е да прочетете внимателно правилата за защита на личните данни на уеб сайтовете на трети лица, преди да ги използвате.

8. Трети лица-търговци, свързани с реклама

Моля, обърнете внимание, че е възможно наши търговци, свързани с реклама онлайн и по имейл, да използват пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии във връзка със Сайтовете, което да им помага да управляват нашите онлайн и имейл рекламни кампании и да подобряват ефективността на тези кампании. Например, ако определен търговец е поставил уникална бисквитка във Вашия компютър, той може да използва пикселни маркери, уеб маяци, прозрачни GIF файлове или други подобни технологии, които да разпознават бисквитката, когато посещавате Сайтовете, и да разбере кои от нашите онлайн реклами е възможно да са Ви довели на нашите Сайтове, като търговецът може да ни предостави друга информация за наши цели. Моля, обърнете внимание, че е възможно да свържем тази предоставена ни от нашите търговци друга информация с Лични данни за Вас, която сме събрали преди това.

Възможно е да използваме трети лица-рекламни дружества за реклами на нашите Сайтове. Възможно е тези дружества да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) за Вашите посещения на Сайтовете, за да осигурят реклами за стоки и услуги, които представляват интерес за Вас. Ако бихте искали да получите повече информация относно тази практика, моля посетете http://evidon.com, а за да узнаете възможностите за избор тази информация да не се събира или използва от тези дружества, моля, посетете [http://www.evidon.com/consumers/profile_manager#tab3]

9. Какви са Вашите права във връзка с извършваната обработка на Вашите Лични данни, как можете да ги упражнявате и как да се свържете с нас?

a. Вашите права във връзка с извършваната обработка на Вашите Лични данни

Вие имате следните права:

· да получите копие от всички Лични данни, които съхраняваме за Вас;

· да поискате от нас да актуализираме или коригираме всички неточни Лични данни или да допълним непълни Лични данни;

· да поискате от нас за преустановим обработката на Вашите Лични данни за цели, свързани с директен маркетинг.

Вие също така имате право, при определени обстоятелства:

· да възразите срещу обработката на Вашите Лични данни;

· да поискате от нас да изтрием Вашите Лични данни;

· да ограничите извършваната от нас обработка на Вашите Лични данни; и

· да поискате от нас да Ви предадем определени Ваши Лични данни за Вас или да ги прехвърлим или да осъществим преноса им към друг администратор на данни.

b. Упражняване на Вашите права

Ако желаете да упражните свои права, както е описано по-горе, можете да се свържете с нас чрез една от опциите по-долу.

· Можете да ни изпратите имейл на следния адрес: CICBulgaria@coca-cola.com

· Можете да ни се обадите на (+359) 0800-12345 - безплатна телефонна линия;

· Можете да ни пишете на следния пощенски адрес:

Кока-Кола България ЕООД

ул. "Райчо Петков Казанджията" № 8,

София,

България

c. Право да подадете жалба пред компетентния орган за защита на данните

Вие имате право да подадете жалба пред съответния надзорен орган (по-специално във Вашата държава-членка по местопребиваване, на работното място или на мястото на твърдяното нарушение), ако сте на мнение, че Ваши Лични данни се обработват по начин, представляващ нарушение на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните с № 2016/679 от 27 април 2016 година.

d. Данни за контакт на нашия Отговорник по защита на данните (ОЗД)

Можете да се свържете с нашия Отговорник по защита на данните (ОЗД) на следния адрес: DPO-Europe@coca-cola.com.

10. Колко дълго съхраняваме Вашите Лични данни?

a. Възнамеряваме да поддържаме точността и актуалността на Вашите Лични данни. Ще изтрием Личните данни, които съхраняваме за Вас, когато вече не са ни необходими.

b. Запазваме Ваши Лични данни, които използваме за целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, за максимален срок от 2 години, освен когато са приложими законови изисквания, които ни налагат да запазим Вашите Лични данни за по-дълъг или по-кратък срок.

c. За да разберете за какъв срок съхраняваме бисквитки във Вашето крайно оборудване, моля направете справка с нашата Политика относно бисквитките.

11. Използване на Сайтовете от непълнолетни и предупреждение за родителите

a. айтовете са предвидени за лица, които са навършили 13 години и повече, с родителско съгласие до навършване на 16-годишна възраст. Молим други лица под 13-годишна възраст да не предоставят Лични данни чрез Сайтовете. Запазваме си правото да поискаме по всяко време доказателства за родителско съгласие, с което да се разреши обработката на Лични данни,свързани с непълнолетни лица.

b. За някои Сайтове е възможно да има възрастови ограничения, въз основа на това, което е подходящо за разглеждане за определена възраст или какво е законно разрешено. Когато се прилагат конкретни възрастови ограничения, това ще бъде ясно отбелязано на съответния Сайт и е възможно да задаваме въпроси, за да проверим Вашата възраст, преди да пристъпите към разглеждането им.

12. Какви видове прехвърляне на Лични данни извън Европейското икономическо пространство осъществяваме?

За да постигнем целите, описани в настоящото Уведомление за защита на личните данни, ние прехвърляме Вашите Лични данни на страни, които не предлагат адекватно ниво на защита, като САЩ.

Нашето предаване на данни към страни, които не предлагат адекватно ниво на защита, подлежат на една от следните подходящи предпазни мерки в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), за да се осигури адекватната защита на Вашите лични данни:

- Стандартните клаузи за защита на данните, приети от Комисията на ЕС съгласно член 46, параграф 2 от ОРЗД (кликнете тук за достъп до решението на Комисията на ЕС относно стандартните договорни клаузи за прехвърляния към обработващи, установени в Трети държави); и

- Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ за трансфери към юридически лица, установени в Съединените щати (кликнете тук за достъп до решението на Комисията в ЕС, отнасящо се за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ).

За да получите релевантна информация относно всеки трансфер на Ваши лични данни към трети държави (включително механизмите за съответния трансфер), моля свържете се с нашата Служба за защита на данните на адрес privacy@coca-cola.com.

13. Приложимо право

Спрямо настоящото Уведомление за защита на личните данни се прилага и то се тълкува в съответствие със законите на Белгия и всички други задължителни разпоредби на действащите закони в Европейския съюз.

14. Актуализации в настоящото Уведомление за защита на личните данни

a. Можете да разберете кога настоящото Уведомление за защита на личните данни е изменено за последен път, като прегледате "ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ" в началото на тази страница.

b. Всички предвидени промени в настоящото Уведомление за защита на личните данни ще Ви бъдат съобщени достатъчно рано преди тези промени действително да влязат в сила.

Можете да разпечатате, изтеглите или по друг начин да запазите копие на настоящото Уведомление за защита на личните данни (и на всяка негова преработена версия) за Ваша информация.